Tuin ontwerp - Werkwijze

Maar hoe ziet zo’n tuinontwerp er eigenlijk uit in de praktijk?

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreekt uw tuinontwerper samen met u de tuinwensen en begeleid u in de mogelijkheden. Hij wisselt met u van gedachten over wat voor plannen bij uw wens aansluiten en waar deze geplaats kunnen worden. Ook de onderwerpen zoals: "Heeft u ook al nagedacht over erfafscheiding, beregening, verlichting of waterpartijen?" komen aan bod tijdens een kennismaking.

Ook de bestaande tuin, situatie en omgeving zal geïnventariseerd worden.
Tijdens het gesprek is het belangrijk om te ondervinden wat uw smaken en stijlen zijn. Het interieur geeft vaak al een goed beeld van de stijl.

De zichtlijnen vanuit het huis naar de tuin zijn ook erg belangrijk. Wat ziet u straks als u vanuit de woonkamer of keuken de tuin in kijkt?

De bouwtekeningen heeft van uw huis zijn vaak ook erg makkelijk om bij de hand te hebben. Hier staat het perceel, perceelsgrenzen, huis en bijgebouwen, ramen en deuren (zichtlijnen) en windrichtingen al aangegeven. Dat scheelt een hoop werk in het opmeten van de situatie. 

Als alle wensen zijn opgenomen en de betreffende afmetingen en bijzonderheden zijn duidelijk is de tijd aangebroken om het tuin ontwerp verder vorm te geven. 

Sitemap - Website by GSD