Je kunt het dak op!

Tja, het klinkt natuurlijk niet heel positief als je dat wordt gezegd, maar in dit geval gaat het over begroeide daken. Het hoe en wat lees je hieronder.

Begroeide daken is een verzamelnaam voor daken die zijn uitgevoerd met begroeiing, verharding of een combinatie van beide. Binnen de begroeide daken wordt er een onderscheid gemaakt tussen extensief en intensief begroeide daken. De begroeiing op extensief begroeide daken bestaat voornamelijk uit sedum, kruiden en grassen. Dit soort daken kenmerkt zich door een minimum aan opbouwhoogte, een minimum aan gewicht en een minimum aan onderhoud. De meest eenvoudige extensief begroeide daken hebben een waterverzadigd gewicht van ongeveer negentig kilo per vierkante meter. Dit betekent dat een plat of licht hellend garagedak al snel geschikt is voor deze opbouw. Intensief begroeide daken zijn te vergelijken met tuinen op het maaiveld. Afhankelijk van het maximale gewicht en de opbouwhoogte kunnen vaste planten, heesters en bomen worden toegepast. Hierbij kunnen de gewichten oplopen van ongeveer 200 tot wel 1.500 kilo per vierkante meter.  Tevens kan op intensief begroeide daken de combinatie worden gemaakt met verhardingen. Op deze gebruiksdaken heeft men soms niet eens door dat men zich op een dak bevindt. 

Opbouw
Anders dan in de natuur, waar beplanting voldoende ruimte heeft om te kunnen voorzien in water en voedingsstoffen, kan dit op daken doorgaans niet. Daarom is er een aangepaste systeemopbouw nodig om de natuurlijke omstandigheden zoveel mogelijk na te bootsen. Of het nu een extensief of intensief begroeid dak betreft; de systeemopbouw bestaat altijd uit de volgende lagen (gezien vanaf de dakconstructie):
• beschermlaag
Deze laag dient ter bescherming van de dakbedekking en heeft in veel gevallen een waterbufferend vermogen.
• drainagelaag
De drainagelaag zorgt voor de afvoer van overtollig water in de opbouw. Daarnaast zorgt deze laag voor een extra waterbuffer.
• filterlaag
Dient als scheidingslaag tussen de substraatlaag en drainagelaag en voorkomt zo vervuiling van de drainagelaag.
• substraatlaag
Het substraat is een aangepast  groeimedium voor de beplanting. 
• vegetatielaag

Bijna alle beplantingen zijn mogelijk op daken, mits deze afgestemd zijn op het type substraat en de substraathoogte.
De omschreven lagen van de opbouw worden afgestemd op de toepassing van het dak. Op daken met bijvoorbeeld  loop- of rijverharding hoeft een drainagelaag geen extra waterbuffering te hebben. Deze drainagelagen hebben juist een hoge waterafvoer en worden uitgevoerd in een zwaardere kwaliteit voor een stukje extra bescherming van de dakbedekking. Een ander voorbeeld is de substraatlaag. Deze laag wordt zowel qua hoogte als samenstelling aangepast op de beplanting. Sedum of kruiden stellen weer heel andere eisen aan het substraat dan bijvoorbeeld vaste planten. Voor dit type beplanting wordt een dikkere laag substraat toegepast met meer organisch materiaal. Zo zie je maar dat de aanleg van je tuin niet hoeft te stoppen bij het maaiveld, 'the sky is the limit'. Laat je echter wel goed voorlichten alvorens je aan de slag gaat met de aanleg van een daktuin. Uiteraard staat je hovenier klaar om je hierbij van advies te voorzien.

Voordelen
Door klimaatverandering neemt het aantal 'piekbuien' steeds meer toe. Tijdens dit soort regenbuien valt er in korte tijd veel water waardoor de druk op riolen toeneemt. Een van de belangrijkste voordelen van begroeide daken is 't vasthouden en vertraagd afvoeren van dit hemelwater. Een eenvoudig begroeid dak kan al snel vijftig procent hemelwater opnemen. Dit water verdampt en wordt via de beplanting teruggebracht in de atmosfeer. Naast het bufferen van water heeft een begroeid dak een warmteregulerende werking. Door de begroeiing op het dak wordt de omgevingstemperatuur omlaag gehaald. Dit betekent minder warmtestraling in het onderliggende gebouw, waardoor het energieverbruik voor koeling kan worden verminderd. Een ander voordeel van begroeide daken is dat ze bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit van de bebouwde omgeving. In veel steden neemt de verstening toe waardoor er steeds minder ruimte is voor (openbaar) groen. Begroeide daken zijn een eenvoudig middel om een deel van dit versteende oppervlak te compenseren.  

Terug <
Sitemap - Website by GSD